Những hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Những bóng hồng xinh đẹp của Học viện quân sự Budyonny tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tass.
Những bóng hồng xinh đẹp của Học viện quân sự Budyonny tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tass.
Những bóng hồng xinh đẹp của Học viện quân sự Budyonny tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tass.