Những giai thoại ly kỳ về "vua sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân

Ông trùm Hà Hồng Sân (phải) và poster phim Casino Tycoon. Ảnh: 8days.sg.
Ông trùm Hà Hồng Sân (phải) và poster phim Casino Tycoon. Ảnh: 8days.sg.
Ông trùm Hà Hồng Sân (phải) và poster phim Casino Tycoon. Ảnh: 8days.sg.
Lên top