Những du thuyền “không chốn dung thân” trong mùa dịch virus Corona

Tàu Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Tàu Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Tàu Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Lên top