Những điều đáng mừng trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Đại sứ Đặng Minh Khôi. Ảnh: V.A
Đại sứ Đặng Minh Khôi. Ảnh: V.A
Đại sứ Đặng Minh Khôi. Ảnh: V.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top