Những điều cần biết về lệnh phong tỏa vì COVID-19 của Malaysia

Malaysia ban bố lệnh phong tỏa 2 tuần để ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Malay Mail.
Malaysia ban bố lệnh phong tỏa 2 tuần để ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Malay Mail.
Malaysia ban bố lệnh phong tỏa 2 tuần để ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Malay Mail.
Lên top