Những điều cần biết về hội nghị khí hậu COP26

Các công nhân xây dựng chuẩn bị địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland. Ảnh chụp màn hình.
Các công nhân xây dựng chuẩn bị địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland. Ảnh chụp màn hình.
Các công nhân xây dựng chuẩn bị địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland. Ảnh chụp màn hình.
Lên top