Những điều cần biết về biến thể SARS-CoV-2 mới "tồi tệ nhất"

Các nhà khoa học tin rằng có tới 90% ca mới ở Gauteng, Nam Phi, có thể nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới B.1.1.529. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học tin rằng có tới 90% ca mới ở Gauteng, Nam Phi, có thể nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới B.1.1.529. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học tin rằng có tới 90% ca mới ở Gauteng, Nam Phi, có thể nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới B.1.1.529. Ảnh: AFP
Lên top