Những điều cần biết về AY.4.2 - biến thể phụ nguy hiểm hơn Delta

AY.4.2, dòng phụ mới của biến thể Delta, đang lây lan nhanh ở Anh và đã được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: AFP
AY.4.2, dòng phụ mới của biến thể Delta, đang lây lan nhanh ở Anh và đã được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: AFP
AY.4.2, dòng phụ mới của biến thể Delta, đang lây lan nhanh ở Anh và đã được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top