Những điểm đến quốc tế mở cửa với du khách đã tiêm vaccine COVID-19

Thái Lan mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine đến Phuket từ 1.7. Ảnh: AFP
Thái Lan mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine đến Phuket từ 1.7. Ảnh: AFP
Thái Lan mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine đến Phuket từ 1.7. Ảnh: AFP
Lên top