Những địa điểm "sáng giá" cho tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 1 tại Singapore. Ảnh: ST.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 1 tại Singapore. Ảnh: ST.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều trong cuộc gặp thượng đỉnh lần 1 tại Singapore. Ảnh: ST.
Lên top