Những dấu mốc trong 100 ngày COVID-19 làm toàn cầu chao đảo

Các bác sĩ Vũ Hán giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP/Getty Images
Các bác sĩ Vũ Hán giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP/Getty Images
Các bác sĩ Vũ Hán giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top