Những đảo nổi thơm mùi lau sậy

Lịch sử đầy biến động, cuộc mưu sinh và phòng thủ mang tính sống còn của mỗi phận người còn nhiều cam khó nơi đây (trong quá khứ) đã cho loài người có cơ hội biết đến “một nền văm minh thơm mùi lau sậy”.
Lịch sử đầy biến động, cuộc mưu sinh và phòng thủ mang tính sống còn của mỗi phận người còn nhiều cam khó nơi đây (trong quá khứ) đã cho loài người có cơ hội biết đến “một nền văm minh thơm mùi lau sậy”.
Lịch sử đầy biến động, cuộc mưu sinh và phòng thủ mang tính sống còn của mỗi phận người còn nhiều cam khó nơi đây (trong quá khứ) đã cho loài người có cơ hội biết đến “một nền văm minh thơm mùi lau sậy”.
Lên top