Chuyện nghề tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Những cuộc họp báo “có một không hai”

Phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội. Ảnh: SƠN TÙNG
Phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội. Ảnh: SƠN TÙNG
Phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top