Những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới

Những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn cả về người. Ảnh: Getty
Những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn cả về người. Ảnh: Getty
Những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn cả về người. Ảnh: Getty
Lên top