Những bảo vật quyền uy được trao cho nhà vua Thái Lan khi lên ngôi

Các bảo vật được trao trong lễ đăng quang của nhà vua Thái Lan. Ảnh: The Nation.
Các bảo vật được trao trong lễ đăng quang của nhà vua Thái Lan. Ảnh: The Nation.
Các bảo vật được trao trong lễ đăng quang của nhà vua Thái Lan. Ảnh: The Nation.
Lên top