Những bác sĩ Vũ Hán đã bớt nỗi lo thiếu trang thiết bị y tế

Các y bác sĩ Vũ Hán làm việc ngày đêm điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: Tân Hoa xã
Các y bác sĩ Vũ Hán làm việc ngày đêm điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: Tân Hoa xã
Các y bác sĩ Vũ Hán làm việc ngày đêm điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: Tân Hoa xã
Lên top