Nhu cầu ôxy y tế ở Indonesia tăng mạnh

Nhu cầu ôxy ở Indonesia tăng gấp 3 đến 4 lần trong đợt lây nhiễm COVID-19 mới nhất. Ảnh: AFP
Nhu cầu ôxy ở Indonesia tăng gấp 3 đến 4 lần trong đợt lây nhiễm COVID-19 mới nhất. Ảnh: AFP
Nhu cầu ôxy ở Indonesia tăng gấp 3 đến 4 lần trong đợt lây nhiễm COVID-19 mới nhất. Ảnh: AFP
Lên top