Nhóm Youtuber giả ma dọa người đi đường và cái kết

Nhóm sinh viên hóa trang dọa ma người đi đường. Ảnh: AO.
Nhóm sinh viên hóa trang dọa ma người đi đường. Ảnh: AO.
Nhóm sinh viên hóa trang dọa ma người đi đường. Ảnh: AO.
Lên top