Nhóm xe ôm Indonesia xông vào nhà xác bệnh viện cướp thi thể em bé

Nhóm xe ôm xông vào nhà xác bệnh viện cướp thi thể bé 6 tháng tuổi. Ảnh: BBC.
Nhóm xe ôm xông vào nhà xác bệnh viện cướp thi thể bé 6 tháng tuổi. Ảnh: BBC.
Nhóm xe ôm xông vào nhà xác bệnh viện cướp thi thể bé 6 tháng tuổi. Ảnh: BBC.
Lên top