Nhóm vận động của ông Trump đòi kiểm phiếu lại bằng tay ở Georgia

Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm tra các lá phiếu trong khi kiểm phiếu hôm 5.11 ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm tra các lá phiếu trong khi kiểm phiếu hôm 5.11 ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm tra các lá phiếu trong khi kiểm phiếu hôm 5.11 ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Lên top