Nhóm tranh cử của ông Trump kiện đòi kiểm phiếu lại ở các bang chiến địa

Lên top