Nhóm tàu sân bay Mỹ chưa hề khởi hành đến Triều Tiên