Nhóm phi hành gia Nga, NASA phóng thành công lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Các thành viên phi hành đoàn mới nhất đến ISS (từ trái sang): Phi hành gia người Nga Pyotr Dubrov, phi hành gia Nga Oleg Novitskiy và phi hành gia NASA Mark Vande Hei. Ảnh: NASA
Các thành viên phi hành đoàn mới nhất đến ISS (từ trái sang): Phi hành gia người Nga Pyotr Dubrov, phi hành gia Nga Oleg Novitskiy và phi hành gia NASA Mark Vande Hei. Ảnh: NASA
Các thành viên phi hành đoàn mới nhất đến ISS (từ trái sang): Phi hành gia người Nga Pyotr Dubrov, phi hành gia Nga Oleg Novitskiy và phi hành gia NASA Mark Vande Hei. Ảnh: NASA
Lên top