Nhóm ông Trump thua kiện ở Nevada sau loạt thất bại ở 3 bang chiến địa

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top