Nhóm ông Trump kiện đòi tổ chức bầu cử lại ở Georgia

Nhóm Tổng thống Donald Trump vừa đệ đơn kiện mới nhất ở Georgia. Ảnh: AFP.
Nhóm Tổng thống Donald Trump vừa đệ đơn kiện mới nhất ở Georgia. Ảnh: AFP.
Nhóm Tổng thống Donald Trump vừa đệ đơn kiện mới nhất ở Georgia. Ảnh: AFP.
Lên top