Nhóm ông Trump bị bác đơn vì không rành luật Michigan

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong vận động tranh cử tại Kellogg Arena, ở Battle Creek, Michigan. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong vận động tranh cử tại Kellogg Arena, ở Battle Creek, Michigan. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong vận động tranh cử tại Kellogg Arena, ở Battle Creek, Michigan. Ảnh: AFP.
Lên top