Nhóm ông Trump ăn mừng "thắng lợi lớn" ở Michigan

Luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani hỏi một nhân viên bầu cử Detroit trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Michigan ở Lansing, Michigan.  Các luật sư của tổng thống, dẫn đầu là luật sư Rudy Giuliani, đã đưa ra nhiều cáo buộc gian lận bầu cử. Ảnh: AFP.
Luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani hỏi một nhân viên bầu cử Detroit trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Michigan ở Lansing, Michigan. Các luật sư của tổng thống, dẫn đầu là luật sư Rudy Giuliani, đã đưa ra nhiều cáo buộc gian lận bầu cử. Ảnh: AFP.
Luật sư của Tổng thống Donald Trump Rudy Giuliani hỏi một nhân viên bầu cử Detroit trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Michigan ở Lansing, Michigan. Các luật sư của tổng thống, dẫn đầu là luật sư Rudy Giuliani, đã đưa ra nhiều cáo buộc gian lận bầu cử. Ảnh: AFP.
Lên top