Nhóm nước nghèo nhất thế giới sắp nhận đợt vaccine COVID-19 đầu tiên

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca vừa được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca vừa được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca vừa được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Lên top