Nhóm nòng cốt đảng Pheu Thai được phép sang Singapore gặp anh em Thaksin

Ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra đang có mặt tại Singapore. Ảnh: ABC News.
Ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra đang có mặt tại Singapore. Ảnh: ABC News.
Ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra đang có mặt tại Singapore. Ảnh: ABC News.
Lên top