Nhóm leo núi Nepal lần đầu chinh phục đỉnh cao thứ 2 thế giới vào mùa đông

Các nhà leo núi Nepal lần đầu chinh phục thành công đỉnh núi cao thứ 2 thế giới vào mùa đông. Ảnh: Nirmal Purja.
Các nhà leo núi Nepal lần đầu chinh phục thành công đỉnh núi cao thứ 2 thế giới vào mùa đông. Ảnh: Nirmal Purja.
Các nhà leo núi Nepal lần đầu chinh phục thành công đỉnh núi cao thứ 2 thế giới vào mùa đông. Ảnh: Nirmal Purja.
Lên top