Nhóm đầu tiên ở Châu Á thần tốc phân lập được biến thể Omicron

Phân lập được biến thể Omicron giúp sản xuất nhanh chóng vaccine. Ảnh: ST
Phân lập được biến thể Omicron giúp sản xuất nhanh chóng vaccine. Ảnh: ST
Phân lập được biến thể Omicron giúp sản xuất nhanh chóng vaccine. Ảnh: ST
Lên top