Nhóm của ông Trump đẩy mạnh tranh cử khi Tổng thống điều trị COVID-19

Ông Donald Trump làm việc trong phòng tổng thống tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed ngày 3.10.2020. Ảnh: Nhà Trắng
Ông Donald Trump làm việc trong phòng tổng thống tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed ngày 3.10.2020. Ảnh: Nhà Trắng
Ông Donald Trump làm việc trong phòng tổng thống tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed ngày 3.10.2020. Ảnh: Nhà Trắng
Lên top