Nhóm "Bộ tứ kim cương" ủng hộ mạnh mẽ ASEAN

Ngoại trưởng Australia: Bộ tứ kim cương ủng hộ mạnh mẽ ASEAN. Ảnh: ASEAN/Twitter/AP
Ngoại trưởng Australia: Bộ tứ kim cương ủng hộ mạnh mẽ ASEAN. Ảnh: ASEAN/Twitter/AP
Ngoại trưởng Australia: Bộ tứ kim cương ủng hộ mạnh mẽ ASEAN. Ảnh: ASEAN/Twitter/AP
Lên top