Đồng nghiệp rơi nước mắt đưa tiễn giám đốc bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Y tá Cai Liping - vợ bác sĩ  Liu Zhiming - giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán đầu tiên qua đời vì COVID-19 đuổi theo xe chở thi thể chồng. Ảnh: Mail.
Y tá Cai Liping - vợ bác sĩ Liu Zhiming - giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán đầu tiên qua đời vì COVID-19 đuổi theo xe chở thi thể chồng. Ảnh: Mail.
Y tá Cai Liping - vợ bác sĩ Liu Zhiming - giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán đầu tiên qua đời vì COVID-19 đuổi theo xe chở thi thể chồng. Ảnh: Mail.
Lên top