Nhịp sống trên hồ Inle

Vũ điệu với những chiếc nơm bắt cá.
Vũ điệu với những chiếc nơm bắt cá.
Vũ điệu với những chiếc nơm bắt cá.
Lên top