Nhìn thấy cú khổng lồ "Chén Thánh" trong tự nhiên sau 150 năm

Cú đại bàng Shelley. Ảnh: Robert Williams/Imperial College London
Cú đại bàng Shelley. Ảnh: Robert Williams/Imperial College London
Cú đại bàng Shelley. Ảnh: Robert Williams/Imperial College London
Lên top