Nhìn lại 70 năm phát triển của Trung Quốc

Đại Hưng - sân bay quốc tế khổng lồ mới khánh thành ở Bắc Kinh. Ảnh: SCMP
Đại Hưng - sân bay quốc tế khổng lồ mới khánh thành ở Bắc Kinh. Ảnh: SCMP
Đại Hưng - sân bay quốc tế khổng lồ mới khánh thành ở Bắc Kinh. Ảnh: SCMP
Lên top