Nhiều vùng ở Nhật Bản sắp dỡ tình trạng khẩn cấp với dịch COVID-19

Người dân ở Tokyo chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Ảnh: AFP
Người dân ở Tokyo chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Ảnh: AFP
Người dân ở Tokyo chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Ảnh: AFP
Lên top