Nhiều trường học ở Mỹ nhận phong bì chứa bột trắng bí ẩn

Hình ảnh một phong thư chứa bột trắng được gửi tới một trường học ở khu Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: NYPD
Hình ảnh một phong thư chứa bột trắng được gửi tới một trường học ở khu Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: NYPD
Hình ảnh một phong thư chứa bột trắng được gửi tới một trường học ở khu Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: NYPD
Lên top