Nhiều thông tin lạc quan về ngăn chặn đại dịch COVID-19 toàn cầu

Tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Y tế Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17.2. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Y tế Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17.2. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Y tế Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17.2. Ảnh: AFP
Lên top