Nhiều tên lửa nã vào sân bay Kabul

Khói bốc lên ở Kabul sau những tiếng nổ ngày 30.8. Ảnh: AFP
Khói bốc lên ở Kabul sau những tiếng nổ ngày 30.8. Ảnh: AFP
Khói bốc lên ở Kabul sau những tiếng nổ ngày 30.8. Ảnh: AFP
Lên top