Nhiều quốc gia ủng hộ lập trường của Mỹ về Biển Đông

Biên Đông phải được tự do hàng hải (ảnh minh họa). Nguồn: VTBIỂN
Biên Đông phải được tự do hàng hải (ảnh minh họa). Nguồn: VTBIỂN
Biên Đông phải được tự do hàng hải (ảnh minh họa). Nguồn: VTBIỂN
Lên top