Nhiều nước đưa mức phạt tù với người đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ ở Anh. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ ở Anh. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ ở Anh. Ảnh: Reuters.
Lên top