Nhiều nước đón giao thừa trong tình trạng giới nghiêm vì dịch COVID-19

Thế giới đón giao thừa năm mới 2021 trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Thế giới đón giao thừa năm mới 2021 trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Thế giới đón giao thừa năm mới 2021 trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử vì đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top