Nhiều nơi ở Ấn Độ cân nhắc thực hiện chính sách 2 con

Một số bang của Ấn Độ đang xem xét thực hiện chính sách 2 con và khuyến khích triệt sản nhằm kiểm soát dân số. Ảnh: AFP
Một số bang của Ấn Độ đang xem xét thực hiện chính sách 2 con và khuyến khích triệt sản nhằm kiểm soát dân số. Ảnh: AFP
Một số bang của Ấn Độ đang xem xét thực hiện chính sách 2 con và khuyến khích triệt sản nhằm kiểm soát dân số. Ảnh: AFP
Lên top