Nhiều nhân viên y tế tiếp tục ở lại Hồ Bắc điều trị các ca đặc biệt nặng

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 600 được xuất viện sau khi điều trị tại chi nhánh phía Đông Bệnh viện Renmin thuộc Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Nguồn: Global Times.
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 600 được xuất viện sau khi điều trị tại chi nhánh phía Đông Bệnh viện Renmin thuộc Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Nguồn: Global Times.
Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 600 được xuất viện sau khi điều trị tại chi nhánh phía Đông Bệnh viện Renmin thuộc Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Nguồn: Global Times.
Lên top