Nhiều người ở Trung Quốc đổ bệnh do uống nước nhiễm độc

Hơn 20 người dân ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đổ bệnh do uống nước bị nhiễm độc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hơn 20 người dân ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đổ bệnh do uống nước bị nhiễm độc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hơn 20 người dân ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đổ bệnh do uống nước bị nhiễm độc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top