Nhiều người Nhật Bản nhận được gói hạt giống "bí ẩn" có chữ Trung Quốc

Nhiều người Nhật Bản nhận được gói hạt giống bí ẩn có chữ Trung Quốc. Ảnh: NHK
Nhiều người Nhật Bản nhận được gói hạt giống bí ẩn có chữ Trung Quốc. Ảnh: NHK
Nhiều người Nhật Bản nhận được gói hạt giống bí ẩn có chữ Trung Quốc. Ảnh: NHK
Lên top