Nhiều hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Hàn Quốc tạm dừng vì COVID-19

Phiên họp Quốc hội tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Phiên họp Quốc hội tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Phiên họp Quốc hội tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Lên top