Nhiều hành tinh bí ẩn đang ẩn náu trong các hệ sao đôi

Các ngôi sao trong hệ sao đôi có hành tinh thường cách xa nhau hơn so với hệ không có hành tinh. Ảnh: NASA
Các ngôi sao trong hệ sao đôi có hành tinh thường cách xa nhau hơn so với hệ không có hành tinh. Ảnh: NASA
Các ngôi sao trong hệ sao đôi có hành tinh thường cách xa nhau hơn so với hệ không có hành tinh. Ảnh: NASA
Lên top